Hvorfor Repurposed Drugs?

Genanvendt medicin eller repurposed drugs har allerede vist sig at være en billig og effektiv supplerende behandling af fx kræft. Potentialet er stort også ved mange andre alvorlige sygdomme og lidelser, fx nu coronavirus.

Repurposed drugs handler om genbrug og sund fornuft. Der er gennem tiden udviklet uanede mængder af lægemidler til specifikke formål med positive effekter på andet end det, den er udviklet til, som for eksempel kræft.

Både danske australske, kinesiske, thailandske og japanske forskere og andre afprøver og forsker i at bruge velkendte, velafprøvede og billige lægemidler som behandling af coronavirus. En forskning som FOOKiD gerne vil støtte op om, da vaccine mod coronavirus sandsynligvis har ganske lange udsigter.

Fordelen ved at genanvendt medicin er, at vi alle sammen hurtigere kan vende tilbage til en almindelig hverdag. Desuden er genanvendt medicin patentløs og dermed billig i forhold til en nyudviklet vaccine.

Det har fordele for alle, ikke kun danskere. I andre lande uden de samme økonomiske muligheder, som vi har, kan det afhjælpe ulighed i sundhedssystemerne.

Lige nu ser det ud til at en kombination af anti-HIV medicin og malariamedicin har en afgørende og bred effekt på coronavirus. Der er altså tale om velafprøvet medicin, hvor vi kender bivirkningerne indgående – de er ganske få og nærmest ufarlige.

Kombinationerne af genanvendt medicin, som fx malariamedicin og anti-HIV medicin – er en gangbar vej, der bør udforskes fuldstændigt. Malariamedicinen som er i spil blandt forskerne er bl.a. klorokin men også andre produkter kan være interessante at kigge på: Hydroxychloroquin, mefloquin, doxycyklin, atavaquon og proguanil – alle velafprøvede og velkendte lægemidler som udskrives af læger hver eneste dag.  Dipyridamole er også interessant at se nærmere på i forhold til coronavirus. Dr. Xi Liu, Wuhan Universitetshospital offentliggjorde i februar 2020 et studie som tyder på, at dette lægemiddel bør ses efter i forhold til Covid-19.

Når du støtter vores forskere er det med udgangspunkt i at ”genbruge” det vi allerede har i en tid, hvor alting haster.

Dr. Michael J. Ryan, Executive Director WHO, informerer verden om sine erfaringer i epidemiske kriser som f.eks. Ebola.

”Be fast – have no regrets, you must be the first mover. The virus will always get you, if you don’t move quikly”

”If you need to be right before you move, you will never win”!

Hvis vi vil stoppe Coronaen skal vi altså handle nu.

Danske forskere kigger på om Repurposed Drugs kan være en del af behandlingsløsningen og dette arbejde kan du være med til at støtte ved at donere et overkommeligt beløb til denne kampagne.

Hele WHO's pressemøde